Słownik pojęć


Cykl włącz/wyłącz

expand_more
oznacza sekwencję włączenia i wyłączenia lampy w określonych odstępach czasu.

Deklarowana moc równoważnej żarówki

expand_more

patrz Ekwiwalent żarówki.

Efekt olśnienia

expand_more
jest to stan w procesie widzenia związany z odczuciem dyskomfortu lub zmniejszeniem zdolności rozpoznawania przedmiotów, w wyniku nadmiernego poziomu luminancji (zbyt jasnego, oślepiającego lub męczącego wzrok światła) w polu widzenia lub niewłaściwego rozkładu luminancji w czasie lub w przestrzeni. Efekt olśnienia mogą powodować zbyt jasne, źle rozlokowane lub złej jakości źródła światła oraz inne obiekty odbijające światło. Olśnienie może mieć różny stopień nasilenia, od chwilowo przeszkadzającego do powodującego przejściowe oślepienie (tzn. przez zauważalny czas żaden przedmiot nie może być spostrzeżony). Efekt olśnienia można eliminować lub zmniejszać poprzez dobór odpowiednich opraw oświetleniowych oraz odpowiednie rozplanowanie punktów oświetleniowych w pomieszczeniach.

Ekwiwalent żarówki - deklarowana moc równoważnej żarówki

expand_more

przybliżona równoważna wartość mocy tradycyjnej żarówki emitującej taki sam strumień świetlny jak rozpatrywane źródło światła LED. Jest podawana dla ułatwienia wyboru zamiennika LED. W celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji poprzez podawanie zawyżonych wartości wprowadzone zostały ujednolicone wielkości określone w Rozporządzeniach Komisji Wspólnoty Europejskiej 244/2009 dla lamp bezkierunkowych oraz 1194/2012 dla lamp kierunkowych.

patrz Stopień IP

Jednolitość barwy

expand_more
wskazuje na brak różnicy odcieni emitowanego światła a dokładnie oznacza odchylenie współrzędnych chromatyczności (x i y) dla danej lampy od punktu centralnego chromatyczności (cx i cy).

Kąt rozsyłu światła (kąt świecenia)

expand_more

określa jak szeroko świeci źródło światła (powierzchnię gdzie światło jest rzeczywiście efektywne), a dokładnie: określa kąt dla którego światłość równa się połowie swojej maksymalnej wartości. Węższy kąt wskazuje na bardziej skupioną wiązkę świetlną, skierowana w jedno miejsce, szerszy kąt to światło bardziej rozproszone.

Klasa efektywności energetycznej

expand_more
określa stopień energooszczędności danego źródła światła. Klasy efektywności energetycznej oznaczane są literami od A++ do E, gdzie A++ (umieszczana na zielonym pasku) oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasa E umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Klasę efektywności energetycznej lamp ustala się na podstawie ich wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji 874/2012, obliczanego na podstawie mocy znamionowej (skorygowanej w przypadku modeli posiadających zewnętrzny osprzęt sterujący) oraz mocy referencyjnej wyprowadzonej z użytecznego strumienia świetlnego danego modelu źródła światła.

Lampa LED

expand_more
to źródło światła oparte na diodach elektroluminescencyjnych, umieszczonych w obudowie pozwalającej zastosować je w oprawie oświetleniowej przeznaczonej dla żarówek. Potocznie nazywana żarówką LED, choć w języku polskim określenia te nie są do końca prawidłowe - żarówka to źródło światła wykorzystujące żarnik (włókno żarowe) tj. drut z trudno topliwego metalu (obecnie wolframu). Lampy LED (źródła światła LED) mogą mieć różne kształty - przypominające tradycyjne żarówki, reflektory halogenowe lub świetlówki.

Moc - moc znamionowa (W)

expand_more

wskazuje wielkość zużycia energii przez źródło światła, a ściśle - określa moc pobieraną przez źródło światła przy zasilaniu go napięciem znamionowym. Jednostką jest WAT [W]. Moc pobierana przez odbiornik jest równa iloczynowi chwilowego napięcia na odbiorniku i płynącego w danej chwili przez odbiornik prądu (z uwzględnieniem przesunięcia fazowego w przypadku odbiorników o charakterze częściowo pojemnościowym lub indukcyjnym).

Możliwość ściemniania

expand_more
oznacza możliwość regulacji wartości strumienia świetlnego za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego.

Napięcie zasilania - napięcie znamionowe

expand_more

oznacza napięcie zasilające albo napięcie określone przez producenta dla danego źródła światła (lampy, oprawy oświetleniowej itd).

Oświetlenie akcentujące

expand_more
oznacza rodzaj oświetlenia, w przypadku którego światło jest kierowane w celu podświetlenia danego przedmiotu lub części powierzchni.

Pulsacja

expand_more
migotanie światła o dużej częstotliwości, spowodowane naturalną, (tzn. niezakłóceniową) zmiennością napięcia przemiennego zasilającego źródło światła. Przyczyną pulsacji jest niewystarczająca bezwładność procesu wytwarzania światła w lampie. Efekt nie jest widoczny dla oka ludzkiego ze względu na dużą częstotliwość (w Polsce 100 Hz, co wynika z częstotliwości sieciowej zasilania), jednak jest zaliczany do czynników uciążliwych, wpływających niekorzystnie na samopoczucie.

Rezystancja termiczna (Rth)

expand_more
wielkość fizyczna reprezentująca opór, jaki stawia dana materia przenoszeniu ciepła (energii cieplnej) pomiędzy dwoma punktami. Jest istotna w układach elektronicznych, w których kluczową sprawą jest odprowadzanie ciepła, aby elementy się nie przegrzewały.

Skuteczność

expand_more

określa wydajność lampy, a dokładnie iloraz emitowanego strumienia świetlnego i mocy pobranej przez lampę (jednostka: lm/W). Moc pobrana przez lampę nie obejmuje strat mocy na innych niż wbudowane urządzeniach pomocniczych tj. stateczniki, transformatory lub zasilacze.

Stopień IP

expand_more

oznacza stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przed wpływ czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP (ang. IP Codes) składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody, np. IP54 - stopień 5 oznacza ochronę przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia, natomiast stopień 4 ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (np. deszcz).

Strumień świetlny

expand_more
określa ilość światła emitowanego przez źródło światła. Jednostką miary strumienia świetlnego jest lumen. Większa liczba lumenów oznacza źródło światła dające więcej światła. Źródła LED osiągają już tak wysokie strumienie, że swobodnie mogą zastąpić wszystkie tradycyjne żarówki, nawet te najmocniejsze. Przy zakupie LED warto zwrócić szczególną uwagę na wartość tego parametru.

Temperatura barwowa, barwa światła (Tc [K])

expand_more
zaletą rozwiązań LED jest możliwość doboru barwy światła (czyli tzw. temperatury barwowej wyrażonej w Kelvinach [K]), odpowiadającej upodobaniom i miejscu zastosowania. Wybór między światłem ciepłym (ang. warm white – WW), neutralnym (ang. neutral white – NW) i zimnym (ang. cool white – CW) otwiera nowe możliwości w kreowaniu klimatu wnętrza. W pomieszczeniach takich jak salon czy sypialnia, gdzie chcemy stworzyć przytulną atmosferę, zastosujemy źródło o mniejszym strumieniu świetlnym i ciepłej barwie. W miejscach wzmożonej aktywności, takich jak kuchnia, warsztat czy gabinet, idealna będzie barwa neutralna zbliżona do światła dziennego.

Trwałość

expand_more
najogólniej oznacza czas świecenia liczony w godzinach (w ściśle określonych warunkach), po którym diody zachowują swoje właściwości użytkowe. Jedną z głównych cech źródeł LED jest bardzo długa trwałość, która powinna stanowić istotny czynnik podczas wyboru oświetlenia dla gospodarstw domowych. Trwałość źródła LED opisywana jest poprzez czas życia wyrażony w godzinach [h]. W warunkach domowych, gdzie średnio w ciągu roku przyjmuje się trzy godziny pracy dziennie, 25000h stanowi ponad 20 lat pracy bez konieczności wymiany źródeł na nowe.

Wartość znamionowa

expand_more

oznacza ustaloną dla określonych warunków eksploatacji danego produktu wartość, stwierdzającą, czy pracuje on zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Przekroczenie wartości znamionowej może powodować nieprawidłową pracę, zmianę parametrów lub uszkodzenie. 

Współczynnik oddawania barw (Ra)

expand_more

oznacza wpływ oświetlenia na postrzeganą barwę obiektów poprzez porównanie z ich postrzeganą barwą przy oświetleniu referencyjnym. Im współczynnik ten jest wyższy, tym barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej.

Współczynnik trwałości lampy (LSF)

expand_more

oznacza określony odsetek całkowitej liczby lamp, które nadal działają w danym momencie, w określonych warunkach i przy określonej częstotliwości włączania.

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego (LLMF)

expand_more

oznacza stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez lampę w danym momencie jej cyklu życia do jej początkowego strumienia świetlnego.

book

Nie znalazłeś interesującego Cię tematu?


Napisz do nas.

Polityka prywatności

Bądź na bieżąco!

Polub nas na Facebooku